Materiały:
Koty, krzyżówka nie wymagająca wiedzy ale logicznego myślenia (z przymrużeniem oka lub hetmańska), skrypt z chemii organicznej.

Przygotowanie doświadczenia:
Każemy Kotom rozwiązać krzyżówkę i nauczyć się chemii, bo będziemy je z niej pytać.

Obserwacje:
Koty rozwiązują krzyżówkę w 15 minut. Chemii ze skryptu uczą się dwa miesiące, po czym nie są w stanie odpowiedziać na żadne zadane im pytanie.

Wniosek:
Koty są superinteligentne, tylko źle wypadają przy odpowiedziach ustnych.